İşe giderken okunacak dua

İşe giderken okunacak dua

Her işe besmele ile başlanmalı. Pek her gün işe giderken hangi dua okunur? İşte işe giderken okunacak dua...

10 Ocak 2021 18:54:27

Her işe besmele ile başlanmalı. Pek her gün işe giderken hangi dua okunur? İşte işe giderken okunacak dua...

Her işe besmele ile başlanmalı. Pek her gün işe  giderken hangi dua okunur? İşte işe giderken okunacak dua...

Allahü tealanın rızasına ve sevgisine kavuşmak için rızkımı helalinden kazanmaya, Allahü tealaya temiz ve rahat ibadet edebilmek, Onun sevdiği dini islamı Onun kullarına yayabilmek, Ona düşman olanların mağlup olmalarına çalışmak için sadece Ona güvenerek vazifeme gidiyorum.

İnşallah mahlukların hakkı bana geçmeden, insanlara iyilik, yardım ve nasihat etmem nasib olur.

işe giderken okunacak dua

İSTİĞFAR DUASI

Diyelim cemi günahlarımıza, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi, hin-i büluğumdan bu ana gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikadlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli  Adem aleyhisselam ve ahiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamdır. Bu iki peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi hakdır, sadıktır. Bildirdikleri doğrudur. Amentü billah ve bi-ma cae min indillah, ala muradillah, ve amentü bi-resulillah ve bi-ma cae min indi Resulillah, ala murad-i Resulillah, amentü billahi ve Melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi velyevmil-ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minellahi teala vel-ba’sü ba’delmevti hakkun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulüh.

Öteden beri nikahım altında bulunan zevcemi, onun tarafından vekil olarak ve tarafımdan asil olarak kendime tezvic ettim. Allahümme inni üridü, en üceddidel-imane, vennikaha tecdiden bi-kavli la ilahe illallah Muhammedün Resulüllah.