İstanbul Anadolu 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

21 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2019/225 Esas

Davacı ULAŞTIRMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Mahkememizden verilen 28/02/2012 tarih ve 2008/136E- 2012/103 K sayılı kararının Yargıtay 5. HD'nin "BOZULMASI" üzerine 25/07/2019 tarihli tensip ile yeni esasa kaydı yapılmış olup, duruşma 24/09/2019 tarihine atılı olduğu,29/03/2022 tarihli celsede dosyanın işlemden kaldırıldığı, 06/04/2022 tarihli yenileme dilekçesi ile dosya yeniden işleme alınmış olmakla duruşmanın 14/03/2024 tarih ve saat 10.00 a atılı olduğu ilanen tebliğ olunur. 27/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01987331