İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

23 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2020/493 Esas

KARAR NO : 2023/757
DAVALI : MUSTAFA ACAR - ( Şerafettin ile Pembe'den olma 21/04/1990 doğumlu, Çankırı ili Yapraklı ilçesi 1 Cilt no, 44 Hane noda nüfusa kayıtlı )
Mahkememizce Davalı MUSTAFA ACAR'ın kayıtlı adresine gerekçeli karar evrakı tebliğe çıkarılmış ise de adreste bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 13/07/2023 tarihli kararı ile ;
"HÜKÜM:
1-Muris Kurtuluş ERDEM'in mirasçılara intikal terekesinde bulunan ;
a-)AKBANK İstanbul ili Pendik Şubesi TR47 0004 6012 9900 1000 0244 48 ıban numaralı hesabındaki nakti döviz USD paranın elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesine ,
b-) 74 BP 425 Plakalı 1993 model Skoda Favorit marka beyaz renk aracın elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesine ,
Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı, 6217 sayılı yasa ile 6100 sayılı HMK'nun 345.maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.. 13/07/2023"
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01989427