Dolar (USD)
18.4191
Euro (EUR)
17.8508
Gram Altın
973.15
BIST 100
3281.61
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

KADİR GECESİ MİLATTIR

KADİR GECESİ MİLATTIR

23 Temmuz 2014 10:55:00

SABRİ GÜLTEKİN

halilsivasi@yahoo.com

Kadir Gecesi gecelerin en şereflisi, en bereketlisi, kısacası; "bin aydan daha hayırlısı". Bu gecenin kadrini iyi idrak edebilmek için Hatem'ül Enbiya'nın rehberliğinde Hira'ya tırmanmak gerek.

Tarih: Miladu00ee 27 Ramazan 610. Gün: Pazartesi. Yer: Şehirlerin anası Mekke. Sapkınlıklar güzellikleri örtüyor. Karanlıklar aydınlığa galebe çalıyor. Allah'ın evi Kabe putlarla dolup taşıyor. Bereketin kaynağı zemzem yerküreye firar ediyor. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Ve bütün bunlar oluyorken sadece Muhammed-ül Emu00een'in tahammülü zorlanıyor. Daralıyor, ferahlamak için Rabbine iltica etmenin yollarını arıyor.

Her Ramazan'da olduğu gibi yine Hira'ya hicret ediyor. Hira; şirkten tevhide, kölelikten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa, en dipten en zirveye çıkma mekanına dönüşüyor. Hira ve kutlu misafiri başbaşa bekleşiyorlar. Bir çare, bir ümid ve inzivaya son verecek olanla hal diliyle konuşuyorlar.

"Yaratan Rabbinin adıyla oku"

Issız, sessiz, saf ve berrak bir gecenin eşiğinde bekleşirken yine; ansızın gözyaşı rahmete, suskunluk cu00fbş-u huru00fbşa dönüşüyor. Hira'nın kutlu misafirine, müjdelerin en güzeliyle bir misafir geliyor; Vahiy Meleği Cebrail. Ve ardından; "Ey Muhammed! Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti." (Alak Su00fbresi, 1-5)nidasıyla sesleniyor.

Hira'da uhrevu00ee nidalar birbiri arkasına yankılanıyor, her yankılanışta Mekke ve yeryüzü sokakları aydınlığa kavuşuyordu. Hazan yaprakları gibi dökülen ruhlar, "İlk Vahiy" ve "Son Peygamber" muştusuyla derin uykudan uyanıyordu. Ümitsizlik ümide, acımasızlık merhamete, şirk BİR'e iltica ediyordu. Müşrik ve putperestlerin sapkınlıklarıyla karanlığa gömülen yeryüzü, "bin aydan daha hayırlı bir gece"de Hatem'ül Enbiya ve sonsuzluk rehberi Kur'an-ı Azimüşşan'la birlikte tekrar dalga dalga aydınlığa kavuşuyordu.

Kur'an Medeniyeti'nin doğduğu gece

İşte o nu00fbrlu gece bu gece. "Kur'an Medeniyeti"nin dünyaya doğduğu gece. Furkan'la beraber "Ru00fbh" ve meleklerin semalardan süzülerek yeryüzünü kuşattığı gece. Nebevi dönemin tecelli edişiyle, vahiy meleği Cebrail'in nefessiz ruhlara sonsuzluk nefesi üflediği gecedir bu gece.

Bu gece; vahdetin, sevginin, merhametin, zulme tahammülsüzlüğün, diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının yeniden hayat bulma gecesi. Bu gece; insan olmanın bilincine varıldığı günün miladı, sonu olmayan bir hayata atılan adımların başlangıç gecesi. Bu gece; "Bana dua edin duanıza karşılık vereyim"(Mü'min Su00fbresi: 60)buyruğunun karşılık bulacağı yakarışın zirvesi. Bu gece; "azab-ı ilahiden kurtuluş"un şifresi. Bu gece; salih ameller işleyen ömrü kısaların, ömrü uzunlara galebe çalacağı "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi".

Misakımızı yenilememiz için bizi bekliyorlar

Bu gece fırsat gecesi!.. Gecelerin en şanlı ve şereflisi bizi bekliyor. Hesap gününün Sahibi, misakımızı yenilememiz için bizi bekliyor. Sevgililer sevgilisi Hatem'ül Enbiya, biatımızı tazelememiz için bizi bekliyor. Melekler ve Ru00fbh semayı kaplamış selama selamla mukabele için bizi bekliyor. Reyyan Kapısı sonuna kadar aralanmış bizi bekliyor...

Bu fırsat gecesini Hira Nu00fbr'da "itikaf"a çekilmiş gibi yaşayalım. Ellerimizi ve kalbimizi açıp; yalvaralım, yakaralım. "Allah'ım! Şüphesiz Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" duası eşliğinde seher vaktine kadar gözyaşı dökelim. Yakalım bütün günahları, rahmet sağanağında ıslanalım. Bu gecenin hediyesi Kur'an-ı Azimüşşan ve Hatem'ül Enbiya'yı kendimize, neslimize kurtuluş vesilesi kılalım. Her karış toprağı Kerbela'ya dönen İslam ümmetinin tekrar vahdette buluşması için "el-Kaviyy"e münacatta bulunalım. Allah'a olan misakımızı ve Peygambere olan sevgimizi yenileyelim. Siyaha bulanmış kalplerimizi beyazlatmak için her geceyi Kadir Gecesi bilelim.

///

Kadir Gecesi'nin Hikmeti

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (sav) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silahlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az gördüler. Bunun üzerine Kadir Su00fbresi indirildi.

Başka bir rivayette Peygamberimiz, sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselam geldi, "Ya Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Su00fbresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu. (Hak Dini Kur'an Dili, 6:4592)

Diğer bir rivayete göre ise, Resulullah'a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (Muvatta, itikaf: 6)

Kadir Su00fbresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu su00fbre, sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir su00fbredir

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement