Konuşamayan çocuğa okunacak dua

Konuşamayan çocuğa okunacak dua
08 Ekim 2020 17:09:47

Her çocuk kendi içinde özledir ancak bilim dünyasında çocuk gelişimi dönemlere ayrılmıştır ve yetenekler bu çerçevede değerlendiriliyor. Bazı çocuklar erken bazıları geç konuşmaya başlar. Böyle bir endişeniz varsa doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Peki konuşamayan çocuğa hangi dualar okunur. İşte konuşamayan çocuğa okunacak dua...

Her çocuk kendi içinde özledir ancak bilim dünyasında çocuk gelişimi dönemlere ayrılmıştır ve yetenekler bu çerçevede değerlendiriliyor. Bazı çocuklar erken bazıları geç konuşmaya başlar. Böyle bir endişeniz varsa doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Peki konuşamayan çocuğa hangi dualar okunur. İşte konuşamayan çocuğa okunacak dua...

Önce bu konuda doktora gitmeyi ihmal etmeyelim. Bugünkü gelişmiş tıp bilimi, Allah’ın hikmet nizamını daha da keşfetmiş, yeryüzü eczanesinde mevcut ilaçların karakterini daha da yakından tanıma imkânını bulmuştur. Bu açıdan bunu asla ihmal etmeyelim.

- Kur’an’da yer alan Hz. Musa’nın şu duasının konumuzla yakından ilişkisi vardır:

“Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî, vahlül ukdeten min lisanî yefkahu kavlî -Ya Rabbî, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü!” (Ta Ha, 20/25-28)  Bu ayeti yirmi yedi defa, Fatiha Suresi'ni de yedi defa okuyup hem çocuğa hem de bir suya üfleyip çocuğa -her suya ihtiyaç duyduğunda- içirin. Buna yirmi yedi gün devam edin. Rabbimiz hastanıza âcil şifalar versin, âmin!