Vakif_Katilim

Malikül Mülk Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

Malikül Mülk Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

Malikül Mülk ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. Malikül Mülk zikrinin pek çok faziletleri vardır. Bütün varlıkların ve varlık üzerindeki otoritenin tek ve yegâne sahibi manasına gelen Malikül Mülk Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte Malikül Mülk ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

12 Ocak 2021 14:05:53

Malikül Mülk ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. Malikül Mülk zikrinin pek çok faziletleri vardır. Bütün varlıkların ve varlık üzerindeki otoritenin tek ve yegâne sahibi manasına gelen Malikül Mülk Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte Malikül Mülk ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

Malikül Mülk ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. Malikül Mülk zikrinin pek çok faziletleri vardır.  Bütün varlıkların ve varlık üzerindeki otoritenin tek ve yegâne sahibi manasına gelen Malikül Mülk Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte Malikül Mülk ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

Mâlikü’l-Mülk Esmasının Anlamı Nedir? 

Mâlikü'l-mülk (Mülkün sahibi): Bütün varlıkların ve varlık üzerindeki otoritenin tek ve yegâne sahibidir.

Mâlikü'l-mülk: Bütün mülk âleminin yegâne ve mutlak sahibi.

Mâlikü'l-mülk: Mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilen O'dur.

Mâlikü’l-Mülk ‘Allahü Teâlâ bütün kainatın tek sahibi ve hakimdir’ şeklinde ifade edilmektedir. Dilediği kişiy mülk verirken dilediği kişi için bunu gerçekleştirmez. Aynı zamanda istediğini az verir istediğine ise çok verir. Mutlak hükümranlık tamamen O’na aittir. Bu isme nasip olan kul yaşam içerisinde mal ve mülkü nasıl kullanacağını bilir. Cimrilik ve israftan tamamen uzak kalır.

Ebced değeri ve zikir saati:

MALİKEL-MÜLK   isminin zikri(212) adettir.

Zikir saati Utarit;

Zikir günü Çarşamba’dır.

Mâlikü’l-Mülk Esmasının Faziletleri

Fakirlikten kurtulmak için, bu ismi şerifi 212 defa 'Ya Mâlikü'l-mülk' diyerek zikredilir.

Mal ve kazancı korumak için, bu esma-i zikir günde 212 defa 'Ya Mâlikü'l-mülk' diyerek okunur.

'Ya Mâlikü'l-mülk-Ya Zül celâli ve'l-ikrâm' diyerek bu zikri günde 100 defa okuyan zengin bir kimse olur.

Helal mal ve mülk zenginliğine kavuşmak ve kanaat etme nimeti için, bu esma-i zikri "Yâ Mâlikü'l-mülk' diyerek günde 100 defa zikredilmeye devam edilir.

'Mâlikü'l-mülk-Zül Celâli Ve'l-ikrâm' diyerek günde 333 defa zikreden bir kula dünya boyun eğer.

'Yâ Mâlikü'l-mülk-Zül Celâli Ve'l-ikrâm' bu ismi şerifin zikrini günde 1100 defa zikreden bir kul her türlü murad ve maksadına kavuşur.

Arzuların, isteklerin ve dileklerin kabulü için, bu zikri 'Yâ Mâlikü'l-mülk- Zül Celâli Ve'l-ikrâm' diyerek bu ismi şerifi günde 100 defa okunmaya devam edilmelidir.

Kalbinde sıkıntı, üzüntü, vesvese ve evham ve şüphe hasıl olan bir kul bu ism-i şerifi 'Yâ Mâlikü'l-mülk' günde 212 defa okunur.

Karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve musibetten korunmak için bu esma-i zikri 'Yâ Mâlikü'l-mülk' günde 212 defa diyerek sürekli zikredilmeye devam edilir.

Bu esma-i zikri 'Yâ Mâlikü'l-mülk' diyerek bu ismin zikrine devam eden bir kulun, içi ve dışı saf ve pak olur, sağlık ve güzelliklere nail olur.

Mâlikü’l-Mülk faziletleri farklı faydaları üzerinden insanların yaşamlarında olumlu sonuçlar tesir etmektedir.

- 5 vakit namazdan sonra bu İsmi şerifi zikreden kişilerin muradı gerçekleşir,

- Bu İsmi Şerifi zikreden insanların mülkü çok olur. Hiç kimseye muhtaç olmaz ve fakirlikten kurtulur. Kazancına zarar gelmez ve istediğim mal ve mülke sahip olur.

- Halk arasında çok sevilen kişi olur,

- Kalbinde vesvese ve şüphe olan kişiler bu ismi tekrarladığı takdirde bundan kurtulur,

- Bu ismi Şerif'in tekrarı gün içerisinde defalarca yapıldığında havada, karada ve denizde tüm sorunlardan kurtulma şansı elde edilir,

- Tenha bir yerde tertemiz şekilde 14641 kez okunması ile beraber Allahü Teala tüm istek ve ihtiyaçları karşılar,

Bu gibi daha pek çok farklı fayda faziletleri ile beraber Mâlikü’l-Mülk ismi şerifi üzerinden gerçeğe dönüştürülür. Önemli olan bu ismi temiz bir kalple büyük bir inanç ile gün içerisinde defalarca dile getirmektir.