​Oruç, şeytanın ordusunu kırar

​Oruç, şeytanın ordusunu kırar

.

29 Nisan 2021 01:00:00

.

MEHMET KAYA  

 

Selman, bugünkü derse şöyle bir soruyla başladı: Arkadaşlar sizce Cenabı Hakk’ın bütün emir ve yasaklarında bir yarar bir hikmet var mı? El-cevab: Elbette bir değil belki binlerce hikmet var.

Hikmet ise; isabetli, yerinde ve faydalı, gerekli, yararlı olan şeylerdir. Bütün hikmetler, Allah’ın “ Hakim” isminin tecellisidır. Şöyle ki:”Sâni’-i Zülcelal, ism-i Hakîm’in muktezasıyla( tecellisiyle) her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki israf, abesiyet, faydasızlık,fıtratta(yaratılışta) yoktur.”

Orucun hikmetlerine gelince. Kitapta şöyle sıralanmış:

“Ramazân-ı Şerifteki orucun çok hikmetlerinden; hem Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetine(yani Allah’ın her şeyi yaratıp güzel terbiye etmesi), hem insanın içtimai (sosyal) hayatına, hem şahsi hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem ilahi nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var.”

Bunlardan; Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Cenâb-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği (yarattığı) ve bütün envâ-ı nimeti (çeşit çeşit nimetlerini) o sofrada, “umulmadık yerlerden” bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle,  kemâl-i rubûbiyetini ( bizi çok mükemmel ve cömertçe terbiye ettiğini) rahmâniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbâb (sebebler) dairesinde, o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyorlar.

Serdengeçti, heyecanla parmak kaldırdı. “Hocam, Hz. Gazali’de enfes şeyler buldum.”

-Olur dinleyelim.

-Büyük bir bilgin ve filozof olan İmam Gazali oruç hakkında; “Oruç ibadeti başka hiçbir ibadete benzemez. Oruç başlı başına bir sırdır yani gizemli bir ibadettir” der. Ve şöyle devam eder; “Allah’ın düşmanı şeytandır. Onun ordusu kişinin heva ve istekleridir. Oruç, onun ordusunu kırar. Zira orucun hakikati arzuları terk etmektir. Bunun için Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki:’Kan vücutta dolaştığı gibi, şeytan da insanın içinde dolaşır. Onun yolunu ancak oruçla daraltırsınız.’ Ve yine buyurdular ki: ‘Oruç (ateşten) kalkandır.’

Allah, orucu da, kullarını korumak ve kurtarmak için bir kale , bir kalkan kılmıştır. Oruç sayesinde onlara cennet kapılarını açmıştır. Allah, lütfu ve keremiyle kullarını korumuş, kendilerine şeytanın tuzaklarından kurtulabilmeyi öğretmiştir.’’

 Selman, Serdengeçti’ye teşekkür ettikten sonra, orucun hikmetlerine devam etti; Mübarek Ramazan orucunun, Cenâb-ı Hakk’ın nîmetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Cenabı Hak yeryüzünü bizim için adeta bir sofra yapmış. Bu sofraya binbir nimet dizmiş ;etler, kaymaklar ballar, Berrak soğuk sular, fındık fıstıklar, kavun karpuzlar, narlar, muzlar, 1001 çeşit yemekler, tatlılar, meyveler ve daha sayamayacağımız kadar ikramlar ihsanlar... Ama ülfet dediğimiz alışkanlıktan dolayı çok defa bu nimetlerin farkına varmıyoruz, değer ve kıymetlerini takdir etmiyoruz, onları vereni  unutuyoruz. Hatta çok defa bu nimetler de birer tablacı hükmünde olan marketleri, bağ bahçe sahiplerini övüyoruz da  nimetlerin asıl sahibini unutuyoruz.

Mesela; Rize’nin çayı, Pervari’nin balı, Diyarbakır’ın karpuzu, Adana'nın kebabı, Amasya’nın elması, Kırkağacın kavunu deriz de asıl  bizi düşünen bize rızık veren Rezzakkımızı unutuyoruz!

 

 

 

 

Yorumlar

 
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement