PERVARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08 Haziran 2023 00:00:00

İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt İli, Pervari İlçesi, Düğüncüler Köyünde bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz/taşınmazların malın davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat bankası Pervari şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz/taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememiz 2023/50 dosyasının duruşma tarihinin 04/07/2023 günü saat 10:10 olduğu, mahkememiz 2023/52 dosyasının duruşma tarihinin 04/07/2023 günü saat 10:05 olduğu, mahkememiz 2023/54 dosyasının duruşma tarihinin 04/07/2023 günüsaat10:00 olduğu, mahkememiz 2023/56 dosyasının duruşma tarihinin 04/07/2023 günü saat 09:55 olduğu, mahkememiz 2023/58 dosyasının duruşma tarihinin 04/07/2023 günü saat 09:50 olduğu, mahkememiz 2023/60 dosyasının duruşma tarihinin 04/07/2023 günü saat 09:45 olduğu, duruşmaya katılmadıkları takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 24/05/2023 DOSYA NO MALİK İLÇESİ KÖY-MAH ADA PARSELKAMULAŞTIRMA m22023/50 Cevher Tekcan Pervari Düğüncüler 118 ada 30 parsel 46,98 m2
2023/52 Emin ERTEM Pervari Düğüncüler 120 ada 12 parsel 895,68 m2
2023/54 Emin Ertem Pervari Düğüncüler 120 ada 3 parsel 2.197,21 m2
Ve Lutfi Ertem
2023/56 Durmaz Ertem Pervari Düğüncüler 120 ada5 parsel 773,50 m2
2023/58 Salih Tekcan Pervari Düğüncüler 119 ada 26parsel 1647,77 m2
2023/60 Salih Ertem Pervari Düğüncüler 102 ada 121 parsel 802,72 m2

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01841850