RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2020/443 Esas KARAR NO : 2023/167

Mahkememizin 2020/443 esas 2023/167 karar sayılı dosya davalısı Aslıhan Tahmaz'a mahkememiz kararı tebliğ edilememiş ve yapılan araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından ilanen tebligat yapılması gerekmiş olup, HÜKÜM :Açılan davanın KABULÜ ile; 1- Rize Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/2342 Esas 2018/2484 Karar sayılı mirasçılık belgesinin İPTALİ ile 12065895804 TC nolu Yakup kızı Hamdiye'nin miras hisselerinin Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1491 Esas 2019/1026Karar numaralı mirasçılık belgesinde belirtilen şekilde olduğunun tespitine karar verildiği iş bu ilanın yayımlandığı tarihi takip eden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihini takip eden iki haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yoluna başvurulabilecekleri Hasan Kemal ve Arzu kızı, 14/01/1979 doğumlu Aslıhan Tahmaz'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940827