Şans oyunlarının hepsi haramdır!..

Şans oyunlarının hepsi haramdır!..

Dinimize göre kumarınher türlüsü haramdır. Zararı kişisel ve toplumsaldır. Ahlâkî ve ekonomiktir. Haram olduğu için de âhiret kaybına vesiledir.

25 Aralık 2020 01:30:00

Dinimize göre kumarınher türlüsü haramdır. Zararı kişisel ve toplumsaldır. Ahlâkî ve ekonomiktir. Haram olduğu için de âhiret kaybına vesiledir.

BİR AYET

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

(Maide Suresi, Ayet 90) 

*** 

BİR HADİS

Nerd, (zarlarla oynanan bir oyun) oynayıp sonra namaz kılan kişi, kusmuk ve domuz kanıyla abdest alıp namaz kılan kişi gibidir. /  Bir kimse arkadaşına ‘Gel, seninle kumar oynayalım’ derse, (vazgeçip) hemen sadaka versin.

(İbni Hanbel / Buhari) 

Bismillêhrirrahmênirrahîm

Milli piyango, İddaa, at yarışları ve benzerleri  gibi halk katmalarına kadar inerek ruhsal ve ailevi problemlerin kaynağı olmuş kumar türleri yanısıra yasal kumarhanelerde oynanan, servetlerin ve onurların kaybedilmesine sebep olan kumar nevileri de mücadele edilmesi gereken  vidan pisliği ve sosyal afettir. Zararı kişisel ve toplumsaldır. Ahlâkî ve ekonomiktir. Haram olduğu için de âhiret kaybına vesiledir.

Kumarın ana sebebi

Kumarın ana sebebi Allah’a ve Onun rızıklandırıcılığı dahil egemenliğine olan bilgi, bilinç ve îman yetersizliğidir. Allah bütün varlıkların yaratıcısıdır. O, bilimsel tahminlere göre on milyonu aşkın canlı türlerinin ancak katrilyonlarla ifade edilebilecek tekillerinin yaşamları için muhtaç olacakları nimetleri yaratmıştır. Rızkını arama ve sağlama bilgisi de her canlı varlığın varlığına kodlanmıştır.

Rızık çalışana gelir

Özel canlılar olan insanların rızkı da belirlenmiştir. Rızkını doğal yollarla arayan her canlı gibi çalışan her insan da rızkına ulaşır. Takdir edilen rızkına ulaşamayacak olan engellilere yardım Rabbimiz tarafından toplumsal görevimiz kılınmıştır. İnsanların rızık kaynaklarına uzanan sömürücülerle mücadele de vazifelerimiz arasındadır.

Zararlı kazanç yolları

Ruhsal ve fiziksel özelliklerimiz ve yaratıldığımız coğrafya gibi yenilen, içilen giyilen, kullanılan ve yararlanılan anlamına rızıkların miktarı da belirlenmiştir. Topluma zarar verecek kumar gibi kazanç yolları da yasaklanmıştır. Bir diğer anlatımla çalışsa da her insan yeterinden fazla kazanıp zengin olamayabilir.

Hayatımızın saadeti

İnsan çalışacak ve meşru yollarla kazanabildiği ile yetinecektir. Dünya mutluluğu yanısıra ölüm ötesi hayatının saadeti de buna bağlıdır. Yukarıda özetlenen bilgi ve bilinçten yoksun olan insanlar kumara yatkın hale gelirler. Çevrenin özendirici hayatına, yasal çalışmalarla erilemeyeceği yargısı da kumara eğilimi kamçılar. Eğer helâl ve haram inancı da yoksa başkalarının kaybı üzerine kazanmaya şartlı vidan yoksulları olan kumarcılar oluşur.

******************


Kumar haramdır

Kumar nedir?.. Kumar bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği veya kaybedenin kazanana önceden belirlenen bedeli ödediği şans oyunları dizisidir. Kumarın özü kaybeden tarafın kazanan tarafa önceden belirlenen ödemeyi yapmasıdır. Akla gelebilecek her şey, ama her şey kumar vasıtası kılınabilir. Kumar olan vasıtaların kullanımı değildir. Onlar aracılığıyla kazanca ve kayba konu olan işlemlerdir. Kendisiyle kumar oynanan bazı nesnelerin /işlerin haram olarak nitelenmesi onların yaygın kumar aracı olarak bilinmesi sebebiyledir.

At yarışları meselesi

Mesela biz de at yarışları denince kumar akla gelir. Çünkü at yarışları kumar amacıyla düzenlenmektedir. Ama at yarışları, at yarışları olarak haram değildir. Peygamberimiz at yarıları yaptırmış, birincilere de ödüller vermiştir.

Biz kullarına pek merhametli olan Yüce Rabbimizin rahmet tezahürlerinden biri de bizlere zarar verecek sözleri, davranışları, işleri ve ilişkileri bize yasaklamasıdır. Haram kılınıp yasaklanan işlemlerden biri de kumardır.

Bakara Sûresinin 219. âyetinde kısmî faydaları yanı sıra çok büyük zararları olduğu açıklanan kumar, Mâide sûresinin 90. âyetinde alkollü içkiler, putperestliği çağrıştıran uygulamalar ve fal/astroloji türü kehanetler ile birlikte Şeytanî türden iğrenç kötülükler olarak nitelenip haram kılınmıştır.

************************

Mecliste  şeriat yanlışı

Geçen hafta Danıştay bütçesi görüşmeleri sırasında AK Parti’den Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, “şeriat bizim hukukumuzdur” ifadesini sarf etmiş ancak buna CHP’den Sakarya Milletvekili Engin Özkoç aşırı tepki göstermiştir. Emekli Vali Aydoğdu’nun “Şeriat bizim hukukumuzdur” sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Kendisini kınıyorum” diye bağırmak suretiyle karşılık verdi. Olaylar çıkarması, başörtülü milletvekillerine ters çıkışları ve polis bariyerlerine saldırmasıyla bilinen Sakarya milletvekili, sol kesimde yaygın olarak yapılan bir bilgi eksikliğini yinelemiştir.

Peki Şeriat nedir? 

Şeriat İslâmî bir kavram olup kaynaklarımızda şöylece tarif edilmektedir. Şeriat: Allah’ın insanlar için koyduğu ve elçisi Muhammed (s.a.) aracılığı ile duyurduğu Kurân yasaları bütünüdür. (Kurtûbi, El-Camiuli-Ahkâmil-Kur’ân, 16/163)

Bu şekildeki tanımıyla Şeriat İslâm’dır. Şeriat İnsanı, bu Yüce Şeriat’e bütün varlığıyla inanan ve onu yaşamak ve yaşatmak aşkını ruhunda taşıyan kişidir.

İslâm ve Şeriat, Mü’min ve Şeriat İnsanı eş manalıdır. Bu itibarla, İslâm Dini’ne iman eden bütün mü’minler şeriat insanıdır. İslâm anlamına Şeriat bizim Hayat Nizâmı’mızdır.

Onlar ne anlıyor? 

Onların şeriat kavramından anladıkları ve çağrışım yaptıkları düzen modelini şöylece çizebiliriz: "İlim ve tekniğe karşı tutucu ve karanlık fikirler, babadan oğula geçen fert ve zümre istibdadı, kadına hak ve hürriyet tanımayan katı doğmalar, sömürücü kişi ve dü¬zenlere karşı sabrı ve kanaati öneren öğütler, yakan-yıkan-fikri prangaya vuran ve hürriyeti kısıtlayan cihad ülküsü, ilkel ceza yasaları, sıkıcı ve bunaltıcı dînî merasimler, yaşama arzularını körelten felçli emirler ve yasaklar."