SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

18 May 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2022/345 Esas
KARAR NO : 2024/58
Davanın KABULÜ ile Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/03/2015 tarih ve 2015/58 esas ve 2015/75 karar sayılı mirasçılık belgesi iptali ile, Muris AYŞE PİR'in tüm mirasının 3840 pay kabul edilerek; 192 payın 50380103808 T.C kimlik numaralı Celal kızı Hatice ÖZKAN, 192 payın 25208334962 T.C kimlik numaralı Celal kızı Mihriban BAYRAKTAR, 192 payın 25223334442 T.C kimlik numaralı Celal kızı Vildan PİR, 192 payın 25220334506 T.C kimlik numaralı Celal oğlu Rıdvan PİR, 192 payın 25226334388 T.C kimlik numaralı Celal oğlu Ali PİR, 240 payın 25241333878 T.C kimlik numaralı Ali kızı Hadiye PİR, 80 payın 25238333942 T.C kimlik numaralı Kasim oğlu Mustafa PİR, 80 payın 25235334096 T.C kimlik numaralı Kasim oğlu Tahsin PİR, 80 payın 25232334150 T.C kimlik numaralı Kasim oğlu Faruk PİR, 80 payın 11686677158 T.C kimlik numaralı Kasim kızı Hacer KARAGÖZ, 80 payın 25217334670 T.C kimlik numaralı Kasim kızı Melek PİR, 80 payın 25211334898 T.C kimlik numaralı Kasim oğlu Vedat PİR, 80 payın 34868012912 T.C kimlik numaralı Kasim kızı Hanife DEMİRÇİVİ, 80 payın 28910331748 T.C kimlik numaralı Kasim kızı Halime CEBİR, 80 payın 25202335170 T.C kimlik numaralı Kasim kızı Nurdan KAHYA, 320 payın 26428642240 T.C kimlik numaralı Cemal kızı Muhterem ÖZEN, 320 payın 52954148390 T.C kimlik numaralı Cemal kızı Emine TURGUN, 320 payın 11436157008 T.C kimlik numaralı Cemal oğlu Ekrem BAYRAK, 60 payın 25886312320 T.C kimlik numaralı Nizamettin kızı Bilgin HÜREL, 90 payın 25880312548 T.C kimlik numaralı Kemal oğlu Mehmet HÜREL, 90 payın 25877312612 T.C kimlik numaralı Kemal oğlu Murat HÜREL, 240 payın 39337863934 T.C kimlik numaralı İsmail kızı Mübeccel MERCAN, 60 payın 50929085008 T.C kimlik numaralı Mehmet oğlu Muhammet ÇORBACIOĞLU, 45 payın 50893086278 T.C kimlik numaralı Muhammet kızı Kevser ÇORBACIOĞLU, 45 payın 50890086332 T.C kimlik numaralı Muhammet kızı Ayfer ÇORBACIOĞLU, 45 payın 50884086560 T.C kimlik numaralı Muhammet kızı Nilüfer AYHAN, 45 payın 50878086798 T.C kimlik numaralı Muhammet kızı Emel DURMAZ, 240 payın 25892312192 T.C kimlik numaralı İsmail oğlu Ahmet HÜREL'e aidiyetine, verasetin bu şekilde tespitine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu kabil olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.31/01/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02034139