Şüphe ve vesveseden kurtulmak için zikredilen El Afüvv Esmaül Hüsnasının faziletleri

Şüphe ve vesveseden kurtulmak için zikredilen El Afüvv Esmaül Hüsnasının faziletleri

El Afüvv isminin anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Afüvv isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, El Afüvvisminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Afüvv isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Afüvv isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte  El Afüvv Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

17 Nisan 2019 11:08:00

El Afüvv isminin anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Afüvv isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, El Afüvvisminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Afüvv isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Afüvv isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte  El Afüvv Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

El Afüvv isminin anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan El Afüvv isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, El Afüvvisminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, El Afüvv isminin Kuran’da geçen ayetlerini, El Afüvv isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte  El Afüvv Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

El Afüvv esmasının lügat anlamı:

Rabbimizin el-Afüvv ismi; yok etmek, silip süpürmek, gidermek, fazlalık ve artık anlamlarına gelmektedir.

El Afüvv esmasının ıstılah anlamı:
  • El Afüvv; günahları bağışlayandır.
  • El Afüvv; kolaylıkla affedendir.
  • El-Afüvv; cezaları kaldırandır.
  • El Afüvv; ayıpları ve kusurları örtendir.
  • El Afüvv; günahların yazılı olduğu kayıtları silendir.
  • El Afüvv; ahirette kullarına günahlarını unutturandır.
  • El-Afüvv; cezadan sonra affedendir.
El Afüvv esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

Rabbimizin El Afüvv ismi Kur’an’da 4 kez geçmektedir.

1-el-Kadir ismiyle beraber bir kez zikredilmiştir:

“Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü açıklamayıp affederseniz şüphesiz Allah ziyadesiyle affeden ve her şeye gücü yetendir.” (Nisa 149)

2-el-Ğafur ismiyle beraber de üç kez zikredilmiştir:

“Böyle işte. Her kim kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hac 60)

El-Afüvv esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-İnsanların kusur ve hatalarını affetmeli, örtmeliyiz. Rabbimiz bizlere af yolunu tutmamızı emretmiştir:

“Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (Araf 199)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde bir münadi şöyle seslenir:

– İnsanları affedenler, kusurları bağışlayanlar neredeler? Rabbinize doğru gelin ve mükâfatlarınızı alın! Affeden her Müslümanı cennete koyması Allah’ın kendi üzerine yazmış olduğu bir haktır.” (388)

2-Allah’ın bizi bağışlamasını istiyorsak nefisimize zor da gelse bağışlamalı ve affetmeliyiz.

“İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksula, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bağışlasınlar ve müsamaha göstersinler. Allah’ın sizi bağışlamasını istemez/sevmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nur 22)

Bu ayet Hz. Ebubekir hakkında nazil olmuştu. Hz. Aişe’ye iftira ettiği için akrabası olan yoksul Mistah’a bir daha asla yardımda bulunmayacağına dair yemin etmişti. Rabbimiz de bu ayeti indirerek Hz. Ebubekir’den bağışlamasını ve hoşgörmesini istedi. Buna karşılık kendi bağışını teklif etti. Hz. Ebubekir de; “Elbette ben, Rabbimin beni bağışlamasını isterim ve severim” diyerek yardıma devam etti.

Nefisimize zor da gelse, Allah’ın bizi bağışlaması için affetmeli ve hoş görmeliyiz.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sadaka malı eksiltmez. Allah affetmesi sebebiyle kulunun şerefini artırır. Kim de Allah için tevazu (alçak gönüllülük) gösterirse, Allah onun derecesini yükseltir.” (389)

3-Rabbimizin bizi bağışlayıp affetmesi için dua etmeliyiz.

Hz. Aişe şöyle anlatır:

“Rasulullah (s.a.v)’a, “Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Bana şu duayı etmemi söyledi:

“Allah’ım! Sen affedensin. Affı seversin. Öyleyse beni bağışla.”(390)

El Afüvv Ebced değeri ve zikir saati:

El-Afüvv isminin zikri (156) adettir. Zikrin saati Güneş, günü Pazar’dır.

EL-AFÜVV:Kullarının,kendisine karşı işledikleri pek çok suç ve günahlarını lütuf ve merhametiyle çokca affeden.

Cenab-j Hak kullarının kusurları ve günahları yüzünden hemen onları hesaba çekip cezalandırmıyor.Sabrediyor ve affediyor.Çünkü O,gereğinden fazla sabırlı ve gereginden fazla affedici.Eğer aksi olsaydı,şimdiye kadar dünyada nefes alan canlı kalmazdı.

Ebced değeri ve zikir saati:

EL-AFÜVV isminin zikri (156) adettir. Zikrin saati Güneş, günü Pazardır.

Özellikleri ve bazı faydaları:

Belirtilen gün ve saatte bu ismin zikriyle  meşgul olan kimsenin kusur ve günahları bağışlanır.kalbi nurlarla dolar.

Kişi, nefsani arzu ve isteklerinden vazgeçer.gönlü huzur ve mutluluklarla dolar,ferahlar.Her gün (156) defa zikredenlere rıza kapısı açılır.

Her şeyden huylanan ve şüphe ve vesveseden kurtulmak isteyen kimse her gün (156) kere okumaya devam etse, vesveseden kurtulur.

Bu ismin Ğaffâr isminden daha şümullü olduğu beyan edilmiştir. Zira, Ğaffârismi ‘günahları örten’ mânâsınadır. Afüvv ismi ise, ‘günahın karşılığı olan cezayı tamamen ortadan kaldıran’ demektir.  Bu isme mazhar olan bir günahkâr, yaptığı isyana karşı kendisindeMüntakim (intikam alan, şiddetle cezalandıran) isminin tecelli etmesinden kurtulmuş demektir. Bir mü’minin bu isimden alacağı ders, Allah’ın rahmetinden daima ümitli olmakla yeis (ümitsizlik) tehlikesinden uzak kalmaktır. Bir mü’min, kendisine karşı işlenen suçları bağışlar ve affederse bu isme mazhar olmaya daha fazla liyakat kazanmış olur. Affetmediği halde affedilmeyi bekleyen insan, nefsine mağlûp olmuş ve aldanmıştır.  Bir insan, nefsini tam mağlûp etmek istiyorsa, muhataplarının kusurlarını bağışlamakla da kalmayacak, “sen kötülüğü en güzel iyilikle bertaraf et”(Mü’minûn Sûresi, 23/96) âyetinden ders alarak, kendisine kötülük yapanlara iyilikle mukabele etmeye çalışacaktır. Bu ise nefsin hiç hoşuna gitmez, ama ilâhî rıza, af ve mağfiret de bu yoldadır.

Esmaül Hüsnadan El Müntekim...

Esmaül Hüsna'dan El Müntekim esmasının anlamı, zikrinin faziletleri

Et Tevvab Esmaül Hüsnasının anlamı, faziletleri, faydaları...

Kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşmak için zikredilen El Berr Esmaül Hüsnasının faziletleri

Kötü birini uzaklaştırılması için zikredilen El Muahhir Esmaül Hüsnasının faziletleri nelerdir?

Zalimlerin helakı için zikredilen El Mümit isminin faziletleri nelerdir? - Esmaül Hüsna