Advertisement Advertisement

Tarihî kahramanlar

Tarihî kahramanlar

Türk ve İslam tarihinin tanınmış kahramanlarından 10 tanesinin çocuklar düzeyindeki romancıklarını kaleme döken Salih Zengin, harika bir seriyi karşımıza sofra gibi serivermiş. Ta ki çocukların ruhu doysun diye…

10 Şubat 2020 17:03:00

Türk ve İslam tarihinin tanınmış kahramanlarından 10 tanesinin çocuklar düzeyindeki romancıklarını kaleme döken Salih Zengin, harika bir seriyi karşımıza sofra gibi serivermiş. Ta ki çocukların ruhu doysun diye…

 

SALİH Zengin’i yaklaşık 25 yıldır tanırım. İçindeki bilgeliği; dışa vuran esprili karakterinin dominant izdüşümleri sebebiyle fark etmekte zorlanabilirsiniz. Zeki, ağzı laf yapan, iyi kalem oynatan bir yazardır o… Son yıllarda çocuk edebiyatının bayrak isimlerinden biri haline geldi… Kendisini kutluyorum… Onun dostu olmaktan gurur duyuyorum. Gelelim son eserlerine…

 

Tarihi Kahramanlar

 

Daha önce Dede Korkut hikâyelerini, çocuk romancıkları şeklinde edebiyatımıza kazandırmıştı. Neden romancık diyorum?.. Çünkü hikâyeden uzun, romandan kısa ve çocukların anlayabileceği, sade-akıcı bir dille yazıldığı için. Zengin, “Sanat için sanat” değil, çocuklar için sanat” yolunu seçen bir kardeşimiz. Son olarak tarihe mal olmuş 10 tanıdık sîmanın hayatlarını romancıklar halinde ve “Tarihi Kahramanlar” serisi olarak karşımıza getirdi.

 

 

Dede-torun sohbeti

 

Kahramanlarını, dede ile torunun sohbetleriyle adeta günümüze taşıyan H. Salih Zengin’e, harika çizimleriyle Dağıstan Çetinkaya destek vermiş, Vakvak Yayınları da bu güzel romancıkları basmış. Her bir kitabın sonunda kahramanlarımızın gerçek hayat hikâyesi de özet olarak sunulmuş.

 

Dede Korkut

 

Destanlarımızın Atası Dede Korkut, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yer alan bilge kişi… Bu kitapçıkta, Dede Korkut’un maceralarını, bir çocuğun hayal alemine dalarak gezdiği mekanlarda okuyoruz. Bu çocuk aynı zamanda tüm kahramanların yaşadıkları çağlara yolculuk yapıyor…

 

Hazreti Mevlana

 

Günüllerin Sultanı Hz. Mevlana’yı dedesinin dilinden duymak isteyen küçüğümüz, Belh’ten Konya’ya kadar Mevlana’nın yanında, tarihin olaylarına tanıklık ediyor. Muhyiddini Arabi’nin, Belh’ten gelen kafilenin Şam’dan ayrılışı sırasında, babasının arkasında yürüyen küçük Mevlana için, “Sübhanellah. Bir Okyanus, bir denizin arkasında gidiyor” dediğini ilk kez bu kitapta okudum.

 

Yunus Emre

 

Şiirimizin Süt Dişi Yunus Emre… Aslında bir çiftçinin çocuğudur. Yunus, kıtlık yıllarında Hacı Bektaş’tan yardım istemeye gitmektedir. Bizim küçük de takılır peşine. Yunus, tekkeden yardımı alıp köyüne dönerken birden ruhuna bir şeyler olur. Dergaha geri döner. Hacı Bektaşı Veli onu Taptuk Emre’ye gönderir. Yunus orada tam 40 yıl odun taşır ama hiç eğri odun taşımaz. Sonunda Taptuk Emre, artık onun piştiğini ve hazinesinin kilidini açmasını söyler. Ondan sonra varsın gelsin Yunus’un o güzelim şiirleri…

 

Nasrettin Hoca

 

Dünyayı Güldüren Bilge Nasrettin Hoca... Daha doğarken gülerek dünyayı selamlayan Abdullah Efendi’nin oğlu Nasiruddin, gülücükleriyle anne ve babasının neşe kaynağı olmuştur. Dedesinin anlatımıyla Hoca Nasrettin’in alemine ışınlanan torunumuz, onu bizlere daha yakından tanıtıyor.

 

İbni Sina

 

Tıp İlminin Büyük Bilgini İbni Sina, daha küçük bir çocukken Büyük Bilginlerden Harizmi’nin Hint Matematiği kitabındaki şifrelerini çözecek kadar zekidir. Ailesinin daha 7 yaşındayken ileride büyük bir bilgin olacağını anladığı İbni Sina, genç yaşta tıp ilmindeki bilgisi ve hastalıklarla ilgili buluşlarıyla dikkatleri üzerine çeker. Samani ve Harzem Devlet büyüklerinin himayesinde kendini yetiştiren İbni Sina bir dönem vezirlik de yapar. Avrupa’da “Avicanne” ismiyle tanınan İbni Sina’nın buluşları Tıp ilminin ilerlemesine öncülük eder.

 

Piri Reis

 

Dünya Haritasını Çizen Denizci Piri Reis… Bu küçük romancık, “Kitabı Bahriye”nin yazarı Piri Reis’in yaşadığı döneme götürüyor çocukları. 1550 yılında daha bilgisayar yokken, kâğıt bile bulmakta zorlanırken Piri Reis, dünya haritasını çizmişti. Halen Topkapı Sarayı’nda bulunan bu harita öylesine enteresandır ki Piri Reis, hangi kıtada hangi hayvanların nelerde yaşadığını bile çizmiştir haritasına… Piri Reis, Macellan dünyanın yuvarlak olduğunu söylemeden yıllarca evvel, dünyanın yuvarlak olduğunu çizdiği harita ile göstermişti.

 

Mimar Sinan

 

Taşın Dili olsa da anlatsa Mimar Sinan’ı… Ama bizim sevimli dedemiz, torununa öyle güzel anlatıyor ki Koca Mimarı; onun Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye Camilerini nasıl bir ruh hali içinde yaptığını kolayca anlıyoruz. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murad döneminde tam 50 yıl mimarbaşı olarak hizmet veren Mimar Sinan, hayatı boyunca 84 cami, 52 mescid, 57 medrede, 7 okul, 22 türbe, 17 imaret, 35 köşk ve saray, 7 su kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 6 ambar ve mahzen ve 48 hamam yapmış. Ve tüm bunları 99 yıllık ömrü hayatında yapmış… İnanılmaz değil mi?

 

Dede Efendi

 

Müziğin Dehası Dede Efendi… Asıl adı İsmail… Babasının ilim öğrenmesi için dergâha emanet ettiği İsmail’in yaptığı besteler Padişahın kulağına kadar gider. Dönemin padişahı 3. Selim onu çok beğenir.  Henüz 20’li yaşlarındayken Saray’ın teveccühüne mazhar olur. Yaptığı besteler dilden dile dolaşır. Mekke’de vefat eden Dede Efendi’nin hayatını bu kitapta başka bir pencereden görüyorsunuz.

 

Evliya Çelebi

 

Bir Dünya Gezgini Evliya Çelebi… Dedesiyle birlikte Eminönü civarında gezerlerken küçük bir cami görür sevimli torunumuz. Dedesi, “Burası Ahi Çelebi Camisi. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’nin gezisinin başladığı cami” der. Ve böylece bizim küçük de başlar Evliya Çelebi ile dünyayı gezmeye…

 

Fatih Sultan Mehmed

 

Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah… Topkapı’daki Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni dedesiyle gezen torunumuz bu kez İstanbul’un fethedildiği yıllara gider. Önce Şehzade Mehmed’in odasına giren torunumuz, yere uzanmış önündeki deftere bir şeyler karalayan küçük bir çocuk görür. Daha sonra onu hocası Molla Gürani’nin önünde eğitim alırken izler. Bu öyle bir molladır ki, Padişahın oğlu bile olsa onu sopalamaktan geri durmaz. Gerisini zaten biliyorsunuz…

 

Yüreğin dert görmesin H. Salih Zengin… Çocuklarımıza böylesi bir seri kazandırdığın için Allah senden razı olsun… Evet sevgili okuyucularım, çocuklarınızın gönlüne tarihi kahramanlarımızı dercetmek istiyorsanız, bu seriyi mutlaka onlara hediye etmelisiniz.

 
ABONE OL
VF Kat1