T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

06 Aralık 2023 00:00:00

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/23 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 159 Ada, 6 Parsel, Bursa İli İznik İlçesi Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan 204.27 m2 alanlı avlulu iki katlı altında iki dükkanı bulunan kargir ev vasıflı taşınmaz
Adresi : Selçuk Mah Atatürk Cad. (Çelebi Ekmek Fırını Karşısı) İznik / BURSA
Yüzölçümü : 204,27 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.535.400,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 11:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 11:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01945050