​T.C. ADANA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

15 May 2024 00:00:00

Sayı : E.55026247-2023/168-Ceza Dava Dosyası
İ L A N

Hırsızlık suçundan sanıkZekeriye ve Menel oğlu, 1996doğumlu, Suriye Halep doğumlu sanık AHMED HARIRI hakkında yapılan yargılama sonucunda Hırsızlık suçundan TCK.nun 141/1 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karar verilmişve tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesi'neİtiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık Ahmed Harırı'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031844