T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

26 May 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/80 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Adıyaman ili, merkez ilçesi, Çemberlitaş Köyü

MEVKİ

: Caddepınarı mevki

PARSEL NO

: 508 parsel

VASFI

: Susuz tarla

YÜZÖLÇÜMÜ

: 29.800,00

MALİKİN ADI VE SOYADI

: Zeynep Çalğan, Selime Kahraman, Hacı Çalğan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN AD

: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Çemberlitaş köyü,
Caddepınarı Mevkiinde kain 508 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara
ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı
aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit
edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın06/06/2023 günü saat 09:15'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01834443