T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

31 May 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/16 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
TARAFLAR
DAVACI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI -
VEKİLLERİ : Av. ELİF AYKUT
Av. GİZEM ÇAĞLAYAN -
DAVALILAR : 1- ARZU ŞANLI-38744028400 -
2- ELİF ÖZTÜRK-27797410300 -
3- FATMA YUMLU-11831085142 -
4- MAİDE TOLAN-11830832310 -
5- MELEK BAYSÜLEN-34129089264 -
6- NADIR KOCA-17017653044 -
7- NURAN KARAOSMANOĞLU-18301074026 -
8- SELİM KOCA-21089212566 -
9- ŞEYHMUS TOLAN-11824832548 -
10- ŞÖHRET UNUTMAZ-18556066524 -
11- YASEMİN GÜN-31561413688 -
TAŞINMAZ :Kale Mahallesi 422 ada 49 parsel sayılı taşınmaz
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından yukarıda belirtilen esas sayılı dosyada dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837283