T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

31 May 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/20 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
TARAFLAR

DAVACI

: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI -

VEKİLLERİ

: Av. ELİF AYKUT
Av. GİZEM ÇAĞLAYAN

DAVALI

: AYŞE SAYIN-23203446802 -

TAŞINMAZ

:Kale Mahallesi 422 ada 7 parsel sayılı taşınmaz

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından yukarıda belirtilen esas sayılı dosyada dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837285