T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

08 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/193 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Tunus Mahallesi'nde bulunan; Doğusunda 1263 Ada 7 Parsel ve Yol Güneyinde 1261 Ada 1 Parsel Kuzeyinde 1263 Ada 5 Parsel ve 1263 Ada 6 Parsel Batısında Yol olan dava konusu taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843118