​T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

13 Haziran 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/456 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar ELMAS TOPKAYA, ENES BİÇEN,HACER ÇAĞDAŞ, HASAN BİÇEN, İSAK BİÇEN, İSMAİL BİÇEN, ÖMER BİÇEN, TANSEL BİÇEN, TUĞBA ER, YUSUF BİÇEN, ZÜBEYDE BÜTEV, aleyhine dava konusu Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Selime Kayaaltı 362 ada 51 parsel ve aynı yer Selime Köprübaşı 182 ada 4 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02040804