T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

İ L A N

ESAS NO : 2023/158 Esas
Antalya ili, Alanya ilçesi, Kestel Mahallesinde kain talep edilen taşınmazın kuzeyinin imar yolu, güneyinin 528 Ada 5 Parsel, doğusunun davacı Kemal Akdağ'a ait 528 Ada 3 Parsel sayılı tapulu taşınmaz ve batısının 528 Ada 1 Parsel sayılı tapulu taşınmazlar ile çevrili olduğu, taşınmazın 304,45 m²'liktapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/158 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Kemal Akdağ adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940413