​T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

24 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2022/1267 Esas

MİRASÇI : ALİ ÇİLER - 35263328844
Lehine vasiyet yapılan davacı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;
Ankara 40. Noterliğinin 06/08/2014 tarihli 24870 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamede muris Aysel Öztürk tanıklar önünde şu suretle söze başladı; "1-) Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurca mahallesi hududları dahilinde vakive kain olup tapunun 10/2852 arsa paylı A 2-3 Blok kat :3 (16) onaltı numaralı Bağımsız bölümdeki yine, 2-) İçel ili Silifke İlçesi Olukbaşı köyü Tekfursazı mevkiinde kain olup Pafta P 32.a1, 3d/2-3, 1456 Parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerinde bulunan 1/48 Arsa paylı, 2.kat (14) ondört numaralı bağımsız bölüm ve 3-) Aydın ili Söke ilçesi Merkez Yenihisar köyü Yağlıkuyu mevkiinde vaki ve kain olup tapunun, 5234 Parsel numarasında kayıtlı gayrimenkuldeki gerek kendi hisselerimi gerekse murisim 32974405420 T.C.Kimlik numaralı, MAKBULE ÖZTÜRK" ün adına kayıtlı bulunan ve miras yolu benim adıma intikal etmiş veya edecek olan bu gayrimenkullerdeki hak ve hisselerimin tamamını ve yine Türkiye Cumhuriyeti Hududları dahilindeki bilumum Bankalardaki GEREK TÜRK LİRASI, Gerekse DÖVİZ HESAPLARINDAKİ mevcut miktardaki paralarımın tamamını TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI'na ölümümden sonra vasiyet ediyorum. Bunlar benim son istek ve arzularımdır,"diye sözlerini bitirdi.
Mahkememizce adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Muris Aysel Öztürk tarafından Ankara 40. Noterliğinin 06/08/2014 tarihli 24870 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 09/07/2024 günü saat:10:24'da bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037186