​T.C. ANKARA 5. GENEL İCRA DAİRESİNDEN

19 May 2024 00:00:00

Esas No: 2023/105283 (Kapatılan Ankara 14. İcra Dairesi 2019/8366 Esas)

Alacaklı: ŞEKERBANK T.A.Ş. İVEDİK ORGANİZE SANAYİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Borçlu: FEHMİ AĞARLI 188****444 TC Nolu,
Borç: 180.011,73 TL (Faiz ve masraflar hariç)
Müdürlüğümüz dosya borçlusu FEHMİ AĞARLI adına kayıtlı olan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi, 46093 Ada, 1 Parsel, C-D Blok, Bodrum Kat, 48 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz yönünden Ankara Batı İcra Dairesinin 2022/966 Talimat sayılı dosyasından yapılan kıymet takdirine ilişkin dosyamıza sunulan 26/04/2024 keşif tarihli bilirkişi raporu ile iş bu taşınmazın değeri SEKİZ YÜZ BİN TÜRK LİRASI (800.000,00 TL) olarak tespit ve takdir edilmiştir.
Taşınmaza ilişkin detaylı kıymet takdir raporu müdürlüğümüz dosyasında mevcut olup kıymet takdir raporunun borçlu FEHMİ AĞARLI'ya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.
Kıymet takdir raporunun ilanen tebliğ edildiği ilgili; rapora karşı gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilave edilmesi ile 22 gün içinde İİK 128/a maddesi gereğince taşınmazın kıymet takdir raporunu düzenleten İcra Dairesinin bağlı bulunduğu İcra Hukuk Mahkemesine şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde kıymet takdir raporuna karşı herhangi bir şikayette bulunulmaması halinde kıymet takdirinin FEHMİ AĞARLI yönünden kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02035257