​T.C. ANKARA 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

25 May 2024 00:00:00

DOSYA NO : 2022/640 Esas

KARAR NO : 2023/403 karar Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli karar ile Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK 142/2.h. maddesi gereğince neticeten 4 yıl 2 ay, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan TCK 116/1 maddesi gereğince5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık MEHMET HUMEYDEN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir,1-7201 sayılı Tebligat Kanununun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi, ayrıca faturanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek suretiyle tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağı geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02038365