T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

11 Haziran 2024 00:00:00

Örnek No:55*

2024/1849 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1849 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45673 Ada, 3 Parsel, 3. Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz çatı aralı mesken nitelikli olup binanın 3. Normal katında konumludur. Taşınmazın, onaylı mimari projesine göre; " 163m² net ( 92m² 6. Kat + 71m² Çatı arası kat, 7 m² balkon + 30m² Teras hariç) " ,"brüt 220 m² (110m² 6. Kat , 80m² Çatı Arası katı + 30m² Teras) " Mahaline göre; " 193,5m² net ( 95,5m² 6. Kat + 98m² Çatı arası kat, 3,5 m² balkon)" , "brüt 220 m² (110m² 6. Kat ,110m² Çatı Arası katı ) " alanlı olarak tespit edilmiştir. Kömürlük 4m² dir. Taşınmaz keşif anında malik tarafından kullanılmaktadır.
Adresi : Topçu Mahallesi 1501. Cadde Serdar ApartmanıNo:16 Daire: 8 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 342,00 m2
Arsa Payı : 86/684
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut alanında Ayrık-Bitişik Blok Nizam 4 kat 5m ve 0-3m çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Net imar parselidir.
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 13:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02045998