​T.C. ANKARA GAYRİ MENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜN' DEN BİLİRKİŞİ RAPORUNUNİLANEN TEBLİĞİ

14 Haziran 2024 00:00:00

DOSYA NO : 2023/1403 ESAS

ALACAKLI : VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,
VEKİLİ : Av. Aslı Öztürk(TBB No: 146515)
Çamlıca Mah. Anadolu Bulv. No:16A K:3Yenimahalle / ANKARA
BORÇLU :MEHMET ÖZCAN, TC: ( 63XXX14XX8)
Osmangazi Mah. Sınır Sok. Mahalesi C Blok No: 3 C/45 Sancaktepe/ İstanbul Sancaktepe/ İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 3.644.489,04 TL
(Kıymet takdiri raporununMehmet ÖZCAN' a ilanen tebliğ edilmesine,)
Borçluya (Taşınmazın Yeni Malikine)gönderilen tebligatlar bila iade gelmiştir. Zabıtaca yapılan araştırmada borçluların tebligata yarar yerleşim yerleri tespit edilemediğindenBu sefer müdürlüğümüz dosyasından hazırlananAşağıda belirtilen 3 adet taşınmazın kıymet takdiri raporunun Zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle İ Mehmet ÖZCAN'a ilanen tebliğine,
1-Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, Karagöz Gölü Üstü Mevkii, 557 ada 2 parsel, 3. Kat 3 Nolu mesken: Değer tespiti istenilen taşınmazın bulunduğu konumu, özellikleri, serbest piyasa rayiçlerine göre 2 oda + 1 salon 66,99 m² net kullanım ve 84,00 m² brüt kullanım alanlı “Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, Karagöz Gölü Üstü Mevkii, 557 ada 2 parselde kayıtlı 223,00 m² alanlı “5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası” vasıflı parsel içindeki 42/227 arsa paylı, 3. Kat, 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Meskenin” arsa payı dahil değerinin 1.260.000,00 TL (Bir Milyon İki Yüz Altmış Bin Türk Lirası) olduğu tespit ve kabul edilmiştir.
2-) Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 194 ada 22 parsel, 5. Kat 17 Nolu mesken:Değer tespiti istenilen taşınmazın bulunduğu konumu, özellikleri, serbest piyasada rayiçlerine göre 3 oda + 1 salon 89,26 m² net kullanım ve 107,08 m² brüt kullanım alanlı “Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 194 ada 22 parselde kayıtlı 608,00 m² alanlı “Arsa” vasıflı parsel içindeki 128/6000 arsa paylı, 5. Kat, 17 Bağımsız Bölüm Numaralı Meskenin” arsa payı dahil değerinin 1.793.590,00 TL (Bir Milyon Yedi Yüz Doksan Üç Bin Beş Yüz Doksan Türk Lirası) olduğu tespit ve kabul edilmiştir.
3-) Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, Karagöz Gölü Üstü Mevkii,681 ada 20 parsel, 3+Çatı Piyesi Kat 15 Nolu Dubleks Mesken:Değer tespiti istenilen taşınmazın bulunduğu konumu, özellikleri, serbest piyasada rayiçlerine göre 5 oda + 1 salon 129,94 m² net kullanım ve 167,00 m² brüt kullanım alanlı “Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, Karagöz Gölü Üstü Mevkii,681 ada 20 parselde kayıtlı 645,00 m² alanlı “Arsa” vasıflı parsel içindeki 64/1290 arsa paylı, 3+Çatı Piyesi Kat, 15 Bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin” arsa payı dahil değerinin 1.920,500,00 TL (Bir Milyon Dokuz Yüz Yirmi Bin Beş Yüz Türk Lirası) olduğu tespit edilmiş olup, bilirkişi raporunun Dosyamız İpotek borçlusu Mehmet ÖZCAN a ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporuna karşı gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde, İİK.'nun 128/a. Maddesi gereğince müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Bu süre içinde müdürlüğümüzce yapılan kıymet takdiri işlemine karşı herhangi bir şikayette bulunulmaması halinde ise bilirkişi raporunun yukarıda belirtilen borçlu yönünden kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02047163