T.C. ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİ

07 Haziran 2023 00:00:00

Sayı :2022/957 Esas 26/05/2023

İLAN METNİ

Davacı , HÜLYA DOĞU ile Davalı , BÜLENT TEKE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Velayet değişikliği) davası nedeniyle;
Davacı Hülya Doğu tarafından müşterek çocuk Emin Teke'nin velayetinin değiştirilerek tarafına verilmesi talepli dava açılmış olup, "HMK 122,127ve 129.maddeleri gereğince İKİ HAFTALIK kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gerektiği " hususu ihtar olunarak ayrıca davalı BÜLENT TEKE olarak 28/09/2023 günü 08:50'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01841655