T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

30 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/1005 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu Antalya ili Aksu ilçesi Kemerağzı Mah. 13367 ada 24 parsel sayılı taşınmaza davacı tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti davacı kurum TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01941370