T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

08 Haziran 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2023/1259 Esas
DAVALI : SİNAN ER - 21097415188 T.C. Kimlik Numaralı Sırrı ve Narin'den olma, 17/06/1975 doğumlu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Sinan ER'in adresinin bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren Muris SIRRI ER'in Ziraat Bankası Aydın Şubesi Hesabında bulunan mevduatı üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürmediğiniz veya tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde dava açıp, davanın açıldığına ilişkin belgeleri sunmadığınız takdirde iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 644. Mad uyarınca ihtar olunur.
Durusma Günü: 26/12/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842015