T.C. AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/1104 Esas

DAVALILAR : 1- GÜLŞAH HOYLUGİL TC: 52708****62
2- SERHAN MAHMUR TC: 52705****26
Davacılar vekili tarafından davalı Zeliha Manda aleyhine açılan Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi179 ada 126 parsel 10 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaza ilişkin Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen dahili davalılar Gülşah Hoylugil ve Serhan Mahmur'un adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen süre zarfında konsolosluğa başvurup tebligat parçasının alınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 04/07/2023 günü saat: 14:50 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01839827