T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

04 Mart 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2023/113 Esas

Davacı , HASAN ÇETİN ile Davalı , HAZİNE. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı Hüseyin ve Fatma oğlu, 15/09/1952 doğumlu, Samsun ili 19 Mayıs ilçesi Yeni Mahalle nüfusuna kayıtlı Hasan Çetin tarafından Samsun ili 19 Mayıs ilçesi Yeni Mahalle 63 parsel sayılı taşınmazın adına tapuya tescili için Hazine, Orman İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 19 Mayıs Belediye Başkanlığı aleyhine dava açıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/113 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri ilan olunur. 26/02/2024

#ilangovtr

Basın No:ILN01995040