​T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

15 May 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO: 2019/119 Esas
KARAR NO: 2019/692
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2019 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 80TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Anatoliy ve Yelena oğlu 02/08/1996 d.lu, UKRAYNA uyruklu ILLIA KUCHERENKO hakkında kararverilmiş olup sanığın adresine kararının ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031638