T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

20 Nisan 2024 00:00:00

ESAS NO : 2020/279

KARAR NO : 2023/482
Küçer ve Remziye oğlu, 01/01/1983 Doğumlu, sanık ALİ CAN KASIRĞA hakkında mahkememizin 09/11/2023 tarihli 2020/279 esas 2023/482 karar sayılı dosyasında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.18/04/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02019929