T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

22 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2022/516 Esas

DAVALI : GÜVEN ÖZTÜRK Güneşli Merkez Mah. Evren Cad. Fatih Sk. No:7/3Bağcılar/ İSTANBUL
Davacı MERYEM ÖZTÜRK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adres araştırmasından netice alınamadığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği ilanen tebligat yoluyla yapılmış, tahkikat duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.
21/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda karar verilebileceğinin ihtarına, ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra ihtarın yapılmış sayılacağına, ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988288