​T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Mart 2024 00:00:00

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan taşınmazların maliklerine tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyaların duruşması 07/03/2024 günü saat 14:00'a bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2023/750 Davalılar; Nahide Aydoğdu, Emin Kaymak
2023/765 Davalı; Adem Bayrak
2023/768 Davalı; Gülhanım Zeze
2023/772 Davalılar; Fatma Okumuş İstemi, Ayşe Kahraman

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01995236