​T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Mart 2024 00:00:00

Davacı Bayburt İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan taşınmazların maliklerine tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyaların duruşması 19/03/2024 günü saat 09:35'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

2023/548 Davalılar; Aydemir Polattimur
2023/558 Davalılar; Saadettin Polattimur, Şükran Polattimur ve Şengül Tiryaki
2023/352 Davalılar; Semra Saral
2023/336 Davalılar; Ozan Tuncer

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01995231