T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Nisan 2024 00:00:00


ESAS NO : 2024/179 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi vekili tarafından davalılar Ali Osman KAYA, Bahriye KAYA, Behiye KURTLAR, Birsen BEYLİ, Burak BULDU, Büşra BULDU ÖZTÜRK, Çetin KAYA, Emine BOZAN, Fatma ATA, Fatma BULDU, Filiz KAYA, Gülşen ÖZTÜRK, Günnur IŞIK, Kazim KAYA, Mahmut TEKNECİ, Mehmet BAYAM, Mihriye MAKAK, Mustafa IŞIK, Muzaffer BULDU, Nazmiye IŞIK, Nazmiye ŞENTÜRK, Necati KAYA, Necibe COŞGUN, Nermin BEYCE, Nesrin BULDU, Nuriser ÇEVİK, Özkan TEKNECİ, Selami KARA, Sema GENÇ, Seviye BEYLİ, Seviye ERDİL, Şaziye IŞIK, Zeynep ABBAZ aleyhine Bilecik ili, Merkez İlçesi, Dereşemsettin Köyü, 175 Ada, 44 Parselsayılı taşınmaz, Bilecik ili, Merkez İlçesi, Dereşemsettin Köyü, 173 Ada, 20 Parselsayılı taşınmaz, Bilecik ili, Merkez İlçesi, Dereşemsettin Köyü, 175 Ada, 43 Parselsayılı taşınmazların
kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,
Kamulaştırmayı yapan kurumun Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltmesi gerektiği,
Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 19/07/2024 günü saat 10:35'dir. 27/03/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02012968