​T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

03 Mart 2024 00:00:00

Sayı :2011/17

Esas 09/02/2024

Davacı , MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;Dahili Davalılar, Fuat ERTÜRK (232******682 T.C Kimlik Numaralı Hasan ERTÜRK Mirasçısı) ve Kibar ERTÜRK (232******906 T.C Kimlik Numaralı Süleyman ERTÜRK Mirasçısı) tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatların son kayıtlı adreslerinize gönderildiği, gönderilen tebligatların adreslerde bulunmamanız nedeniyle iade edildiği, ilgili kollukça adres bilgilerinize ilgili yapılan araştırma neticesinde bir adres bilgisine ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.
Davacı , MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından Fuat ERTÜRK'ün mirasçısı olduğu davalı-müteveffa Hasan ERTÜRK ve Kibar ERTÜRK'ün mirasçısı olduğu davalı-müteveffa Süleyman ERTÜRK aleyhine açılan ve bahsi geçen dahili davalıların 01/04/2022 tarihli dahili dava dilekçesi ile dahil edildikleri davada " Bingöl ili Merkez İlçesi Kuruca Köyü Köyaltı Mevkiinde bulunan 174 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılan 528 m2'lik kısmının Milli Savunma Bakanlığına Tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına " karar verilmesi, talepli dava dilekçesinin, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve Tüm delillerinizi sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz ÇOK ZOR olduğu taktirde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ayrıca dava duruşmasının 09/05/2024 günü saat 09:30 olduğu hususu İHTAR OLUNMAKLA.( HMK 122,127,128) işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere meçhul kalan dahili davalılar FUAT ERTÜRK ( 231*****012 TCKN) ve Kibar ERTÜRK( 232*****124 TCKN)İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01995021