T.C. BORÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

24 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2022/357 Esas Tereke

ARTVİN ili, BORÇKA ilçesi, ÇAVUŞLU mah/köy 12 Cilt, 15 Aile sıra no 43 sırada nüfusa kayıtlı 01/05/1972 doğumlu 30/03/2021 tarihinde vefat eden müteveffa BAŞARAN DEMİRTEN'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesi yapılacağından;
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02021443