T.C. BOYABAT İCRA DAİRESİ

15 May 2024 00:00:00

Örnek No:55*


2023/1475 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1475 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Sinop İli, Boyabat İlçesi, Esentepe Mahallesi, 719 Ada 37 numaralı parselde Arsa niteliğinde tapuya kayıtlıdır.Parselin alanı 1073,23m²dir.Parsel üzerinde yapı yoktur.Taşınmaz şehir merkezine 1.5 km mesafede olup her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel, imar planında Ayrık Nizam 3 Kat Konut alanına tahsislidir. İmar Parselidir.
Arsa Değerinin Hesaplanması
YIL- Ada/Parsel - Niteliği - Arsa(Pay/Payda) - Birim Fiyatı (TL/m²) - Alanı (m²)- TOPLAM (TL)
2023 719/37 ARSA - 4.000,00 1.073,23 4.292.920,00
Yüzölçümü : 1.073,23 m²
Kıymeti : 4.292.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 15:00

09/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031268