T.C. BURSA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

26 May 2023 00:00:00

Sayı : 2021/348-Ceza Dava Dosyası

İ L A N
Nurdoğan ve Emine oğlu, 27/04/1998 OSMANGAZİ doğumlu, BURSA, MERKEZ, Demirtaşpaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı.(T.C.No: 189******84) sanık Doğancan ONARIK(Cumhuriyet Mah. 6708 Sk. No: 17 Karşıyaka/İZMİR) hakkında Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2022 tarih, 2021/348 E, 2022/894 K., sayılı ilamıyla Adet veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 142/1-e, 62/1. md. uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca gazetede ve 13 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen 7418 sayılı Yasa ile 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yerde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları adresi meçhul Doğancan ONARIK'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01834716