T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ

08 Haziran 2023 00:00:00

Sayı : 2022/932 Esas

İLAN


Davacı ÖZGE DİKMEN ile Davalı CELAL SOYER arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davasına ait dava dilekçesi ile ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir davetiye İzzet ve Semra oğlu, 13/06/1987 doğumlu, 395.............80 TC kimlik numaralı davalı Celal Soyer'in tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.
Davalı Celal Soyer'e gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.
Adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 05/10/2023 günü saat 09:50'de yapılacağı, davalı Celal Soyer'in belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, sulh için gerekli hazırlıkları yapması, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen, henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01841962