T.C. BURSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

09 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/870 Esas

Ömer ve İndal oğlu, 1993 Kudsiya doğumlu, 0****3 Suriye vatandaşlık numaralı MAHMUD REZMA'nın adresi mechulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, adına çıkarılan davetiyenin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, tarafların boşanmalarına, Tarafların müşterek çocukları 2017 doğumlu Muhammed ile 2016 doğumlu Cüri'nin velayet hakkının davacı anneye bırakılarak, uzman raporu dikkate alınarak şu aşamada şahsi ilişkinin uzun süreli ve yaz tatilleri, sömestrda ve yatılı bir şekilde tesisine yer olmadığına, her ayın 1. ve 3. Cumartesi günleri saat 12.00’den aynı gün saat 18.00'e kadar, dini bayramların ikinci günü saat 12.00'den aynı gün saat 18.00'e kadar davalı babanın müşterek çocuklarını yanına aldırtarak görüşmesine, kurulan şahsi ilişkinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren devamına, 4721 sayılı TMK 353. maddesi ve TMK nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince velayet hakkı kendisine bırakılan eşten çocuğun varsa, mal varlığının dökümünü gösteren bir defter verilmesini ve bu mal varlığında veya yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri bildirmesi için ihtarat yapılmasına (yapıldı) Davacının nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, 80,7 TL başvurma harcı ve 269,85 TL peşin harç olmak üzere toplam 350,55 TL eksik harcın, davalıdan alınarak, hazineye irad kaydına, Süç üstünden karşılanan 6 adet davetiye gideri 522 TL ve ilanen tebligat masrafı 11.186,40 TL toplamı 11.708,4 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak, hazineye irad kaydına dair mahkememizce 02/11/2023 tarihinde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere davacı davacı ve vekiline yüzüne karşı verilen karar, davalı Mahmud Rezma'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01947222