​T.C. BURSA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

13 Haziran 2024 00:00:00

Sayı :2023/1505 Esas

Konu : ilan İ L A N
Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/1505 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Dernek ( Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti ) davası nedeni ile ;
Davacı Bursa Valiliği İl Sevel Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Bursa Türk Telekom Bayileri ve İletişim Hizmetleri Derneği aleyhine Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talep etmiş, Mahkememizce 10/11/2023 tarihinde dava hakkında GÖREVSİZLİK , Bursa Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesirnin görevli ve yetkili olduğune karar verilmiş olup,Bursa Türk Telekom Bayileri ve İletişim Hizmetleri Derneğinin bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda da adresleri belirlenememiştir. Bu nedenle davalı Bursa Türk Telekom Bayileri ve İletişim Hizmetleri Derneğinin'e GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047149