​T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

13 Haziran 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO: 2021/1664 Esas
KARAR NO: 2024/565
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 265/1, 43/1 ve TCK'nın 125/3-a, 43/1, maddeleri gereğince ayrı ayrı 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK'nın 231/8) cezası ile cezalandırılan Alı ve Tahıre oğlu, 27/01/1990 İran doğumlu OMID DKHOSHNAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.
3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.11.06.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02047934