T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

31 May 2023 00:00:00

İLAN VARAKASI

Esas No : 2019/606
Karar No :2023/714
Karar Tarihi : 05/05/2023
"Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçundan Pakistan soy ve uyruklu Mahamed Tahir oğlu 2021 d.lu Muhammed ASIF hakkında yapılan yargılama sonunda yukarıda tarih ve sayıları yazılı karar ile "Seri Muhakeme usulü" uygulanması yönünde CMK 223/8 md. uyarınca sonuç olarak "Kamu Davasının Durmasına" dair verilen kararın sanığın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinde tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş, işbu hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki 10 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837311