T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/595 Esas

DAVACI : AKSU KİMYA PETROL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEKİLİ : Av. ZEYNEP AKSU
DAVALI : ERDOĞAN KILIÇ
Davacı tarafından yukarıda ismi yazılı davalı aleyhine davacının alacağının alınabilmesinin engellemesi amacıyla yapılan 34 HOT 83, 41 HM 314 ve 20 AEC 404 plakalı araçlar üzerinde yapılan tasarruf işlemlerinin iptali ile, davacının alacaklı olduğu icra müdürlüğü dosyalarından satış için davacıya yetki verilmesi davasına dair açılan davanın yapılan araştırmalarda yukarıda ismi yazılı davalının açık adresi tespit edilemediği bu nedenle tebligat yapılamaması üzerine ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme tensibinde belirtilen "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz mahkememize sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" , "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği,duruşmalar devam ederken detahkikatın bitmesi halinde ara karar ile sözlü yargılamaya geçilerek (sözlü yargılama ayrıca tebliğ edilmeden) karar verilebileceğinin ihtarına,(ihtaratın bu zaptın tebliği marifeti ile yapılmasına)" ilişkin ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşmasının 18/03/2024 günü saat 10:10 'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01944189