T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/1076 Esas

DAVALILAR : 1- HAMİDE KALMUK Hürriyet Mh. AktaşSkUyursu Ap.16/7 Bahçelievler/ İSTANBUL
2- ERTAN ER Barbaros Hayrettin Paşa M. 581 Sk. No:26-28 İç Kapı N:10 Esenyurt/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesine karşı beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843113