T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

31 May 2023 00:00:00

Sayı : E.90605480-2015/136-Ceza Dava Dosyası 26.05.2023

Konu : İLAN VARAKASI
DAVACI :K.H.
SANIK : ÖZGÜR KILIÇARSLAN, Mehmet ve Hatice oğlu, 04/10/1984 MUDURNU doğumlu, BOLU, MUDURNU, Ormanpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilkent Mah İnnova3 Sitesi J Blok D:199Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:32716162086
SUÇ : Mühür Bozma, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama, 1072 sayılı Kanuna Aykırılık
SUÇ TARİHİ : 26/01/2015
SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT
KARAR TARİHİ : 27/04/2016
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın 24/01/2015-26/01/2015 suç tarihli eylemlerine uyan üzerine atılı mühür bozma suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 203/1 maddesi gereğince ve TCK.nun 43/1, 62maddelerigözetilerek neticeten 1 YIL 15 GÜN HAPİS Cezası ile Cezalandırılmasına, Kumar Oynanması için yer temin etmek suçundan TCK.nun 228/1 maddesi uyarınca 25 GÜN HAPİS VE 80,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, her iki suç yönünden verilen cezaların CMK 231/5-6 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK.231/8 MADDESİ UYARINCA 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 26.05.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837300