T.C. ÇANAKKALE 2. AİLE MAHKEMESİ

24 Şubat 2024 00:00:00

Sayı :2022/225 Esas 10/01/2024 İ L A N E N T E B L İ ĞDavacı, CİHAN ÇELİK ileDavalı, AYGUN RUFULLAYEVA ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Türkiye'de ikamet etmekte iken Azerbaycan'a döndüğü tespit edilen Azerbaycan Vatandaşı Aygun Rufullayeva'ya gerekli tebligatların yapılabilmesi için Mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen adres bilgilerine ulaşılamamış, ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.
Duruşma 07/05/2024 günü saat 10.35'e ertelenmiştir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990306